Gözetim Uygulaması

Gözetim Uygulaması, Yerli üreticinin korunması ve ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacı ile eşyanın ithalatında üzerinden vergi hesaplanacak kıymetle ilgili birim başına asgâri bir fiyat belirlenmesi uygulamasıdır. Gözetim uygulaması ilgili…

Menşe Nedir ?

Menşe Şahadetnamesi; Uluslararası ticarette dolaşımda olan malın menşei, yani üretildiği yer ve dolayısıyla hangi ülkeye ait olduğunu belirten belgedir. İthalat işlemlerinde ürünlerin menşei göz önünde bulundurularak muameleye tabi tutulması nedeniyle,…

Gtip Nedir ?

Gtip Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun kısaltılmış halidir. Ülkemizde,Gtip Gümrük Tarife Cetvelinde 12’li koda verilen isimdir. Tüm dünyada, her ülkenin tarife cetvelinin esasını Armonize Sistem oluşturmaktadır. Resmi adı Armonize Mal Tanımı…

Antrepo Nedir ?

Antrepo Nedir ? Antrepo, Fransızca’dan dilimize geçmiş bir kelimedir. Kelime anlamı, gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiyedir. Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda…