Gözetim Uygulaması

Gözetim Uygulaması, Yerli üreticinin korunması ve ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacı ile eşyanın ithalatında üzerinden vergi hesaplanacak kıymetle ilgili birim başına asgâri bir fiyat belirlenmesi uygulamasıdır. Gözetim uygulaması ilgili eşyanın kıymeti belirlenen birim fiyatın altında kaldığı zaman uygulanır.

Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili GTİP 10 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın muaftır.

Gözetim Belgesi, Gözetim uygulamasına tabi eşya ancak Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır ve gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenerek işlem yapılır.

Gözetim belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır.

 

Leave Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir