Özet Beyan Nedir ?

Özet Beyan Nedir ?

Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giren ve çıkan eşya için özet beyan verilir. Özet beyan, en basit tanımı ile Türkiye Gümrük Bölgesine girecek eşyanın giriş gümrük idaresine varmadan önce ve çıkacak eşyanın çıkış gümrük idaresinden çıkmadan önce elektronik yolla verilen eşya beyanıdır. Özet beyan Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giren veya çıkan eşyanın emniyet ve güvenlik yönlerinden risk analizine tabi tutulması amacıyla verilmektedir. Bu amaç doğrultusunda, özet beyan risk analizi ve gümrük kontrollerinin etkin yapılabilmesi için gerekli bilgileri içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Özet beyanda eşyaya ilişkin bilgiler ile taşıma aracına ait bilgiler yer almaktadır. Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giren eşya için özet beyan verme zorunluluğu Gümrük Kanunun 35/A maddesinde açıkça ifade edilmiş olup, giriş özet beyanı ile ilgili diğer hükümler kanunun 35/B  ve 35/C maddelerinde açıklanmıştır. Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkan eşya için özet beyan verme zorunluluğu ise; Gümrük Kanunun 165/A, maddesinde açıkça ifade edilmiş olup, çıkış özet beyanı ile ilgili diğer hükümler kanunun 165/B, 165/C ve 165/D maddelerinde açıklanmıştır.

Leave Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir