img-1

İthalat İşlemleri

İthal edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması (kota,gözetim,standardizasyon, sair kısıtlama ve ön izinlerin tespiti)

Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti

Ordino ve banka evraklarının alınması

Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi

Uygun rejimin tatbiki (Dahilde İşleme Rejimi,Antrepo Rejimi v.b.)

Gümrük onay ve eşyanın muayenesinin yapılması

Tahakkukların yapılarak ilgili teminat ve vergilerin ödemelerinin yapılması

Eksiklik,hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi

İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi

Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye süratle teslimi

Hızlı

Zamanında

Uluslar arası Sertifika