Yabancı Bayraklı Yatların Türk Bayrağına Geçisi

Türk denizlerinde bulunan çok sayıda yabancı bayraklı yatın gerçekte Türk vatandaşlarına ait olduğu bilinen bir gerçek. Bir yandan ikinci el yatlar için öngörülen ithalat yasağı diğer yandan birinci elden satın alınan yatlardaki ağır vergi bu uygulamayı daha da yoğunlaştırdı.

Türk bayrağına geçişi yaygınlaştırmak için yabancı bayraklı yata konaklama sınırı’da getiriliyor. Yabancı bayraklı yatlar yılda en fazla 90 ya da 120 gün Türk limanlarında kalabilecek, yılın geri kalanını yurtdışında geçirmek zorunda kalacak.

TÜRK BAYRAĞI’NA GEÇİŞTE İSTİSNALAR

6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 38. maddesi gereğince; 26 Eylül 2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk Bayrağı’na geçişine ilişkin istisnalar

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikali veraset ve intikal vergisinden; bunların Türkiye’ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemler, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yer alan bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç olmak üzere, gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan müstesnadır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunları Türkiye’ye ithal edenler veya adlarına kayıt ve tescil ettirenler hakkında bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmez. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Vize Harçları Kaldırıldı

Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklik ile birlikte, bağlama kütüğüne kaydedilen deniz araçlarından yıllık vize harçları kaldırılmıştır.

Türk Bayrağına Geçiş İşlemleri için Bizim le iletişime Geçebilirsiniz.

Leave Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir